Ustalenie organizacji eksportowej, względnie organizacyj eksportowych, oraz warunków, przewidzianych w § 4 Rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Monitor Polski

M.P.1929.263.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1929 r.