Monitor Polski

M.P.1985.19.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1985 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zawiera załącznik do niniejszego numeru, dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień)