§ 1. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

Monitor Polski

M.P.1979.1.6

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.
§  1.
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.