Ustalenie granicy terytorialnej portu morskiego w Darłowie.

Monitor Polski

M.P.1965.62.329

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 10 listopada 1965 r.
w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Darłowie.

Na podstawie art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz. U. z 1955 r. Nr 6, poz. 35 i z 1961 r. Nr 6, poz. 42) zarządza się, co następuje:
Granicę terytorialną portu morskiego w Darłowie ustala się, jak następuje: Poczynając od punktu granicznego nr 1, położonego na lewym brzegu rzeki Wieprzy przy Kapitanacie Portu przy ul. Zachodniej, granica portu biegnie 5,50 m w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 2. Od punktu granicznego nr 2 granica skręca na północny zachód pod kątem 244o i biegnie 137,88 m linią prostą do punktu granicznego nr 3 położonego przy ul.Zachodniej, dalej skręca na południowy zachód pod kątem 270o i biegnie 44,82 m linią prostą poprzez punkt graniczny nr 4 do punktu granicznego nr 5, następnie skręca w kierunku zachodnim pod kątem 128o i biegnie 33,14 m do punktu granicznego nr 6. Od punktu nr 6 granica skręca na południowy zachód pod kątem 242o i biegnie linią łamaną 218,63 m poprzez punkty graniczne nr 7 i nr 8 do punktu granicznego nr 9. Następnie granica skręca na południowy zachód pod kątem 146o i biegnie linią łamaną 68,48 m poprzez punkty graniczne nr 10 i nr 11 do punktu granicznego nr 11a, położonego po zewnętrznej zachodniej stronie nasady falochronu zachodniego. Od punktu nr 11a granica skręca na północny zachód pod kątem 82o i biegnie po zewnętrznej krawędzi falochronu zachodniego 491,70 m do punktu granicznego nr 11b, położonego na zewnętrznej stronie głowicy falochronu zachodniego; następnie granica skręca na północny wschód pod kątem 167o i przecinając wejście do portu (tor wodny) biegnie 49,00 m do punktu granicznego nr 11c, położonego na zewnętrznej stronie głowicy falochronu wschodniego. Od punktu nr 11c granica skręca na południowy wschód pod kątem 99o i biegnie 424,60 m po zewnętrznej krawędzi falochronu wschodniego do punktu granicznego nr 11d, położonego przy nasadzie falochronu wschodniego. Dalej granica skręca na północny wschód pod kątem 232o i biegnie 109,50 m po zewnętrznej krawędzi ścianki oporowej na brzegu morskim do punktu granicznego nr 12, położonego po zewnętrznej stronie betonowego ogrodzenia portu, a następnie skręca na południowy wschód pod kątem 107o i biegnie 18,53 m do punktu południowy wschód pod kątem 107o i biegnie 18,53 m do punktu granicznego nr 13, położonego przy wschodnim narożniku tego ogrodzenia. Od tego punktu granica skręca na południowy zachód pod kątem 85o i biegnie linią prostą 61,88 m po zewnętrznej stronie betonowego ogrodzenia do punktu granicznego nr 14; dalej granica skręca na południowy wschód pod kątem 276o i biegnie wzdłuż betonowego ogrodzenia 6,08 m do punktu granicznego nr 15, gdzie skręca na południowy zachód pod kątem 100o i biegnie 24,08 m do punktu granicznego nr 16, położonego po wschodniej stronie ul. Wschodniej. Od punktu nr 16 granica skręca na południowy wschód pod kątem 267o i biegnie 120,63 m po wschodniej stronie ul. Wschodniej poprzez punkt graniczny nr 17 do punktu granicznego nr 17a, położonego przy narożniku mostu zwodzonego i po zachodniej stronie ul. Kąpielowej; dalej granica biegnie w tym samym kierunku 219,40 m wzdłuż Nabrzeża Usteckiego poprzez punkty graniczne nr 18a i nr 18, położone na prawym brzegu rzeki Wieprzy przy ogrodzeniu z siatki drucianej, oraz poprzez punkt graniczny nr 19 do punktu granicznego nr 20, położonego przy narożniku Nabrzeża Usteckiego i kanału melioracyjnego. Od punktu nr 20 granica skręca na północny wschód pod kątem 244o i biegnie linią prostą 115,55 m wzdłuż ogrodzenia z siatki drucianej do punktu granicznego nr 21, położonego po południowej stronie ul. J.Conrada. Następnie granica skręca na południowy wschód pod kątem 125o i biegnie linią łamaną 535,24 m wzdłuż zewnętrznej strony ogrodzenia przy ul. J.Conrada poprzez punkty graniczne nr 22, 23, 24, 25 do punktu granicznego nr 26, położonego po północnej stronie kanału melioracyjnego przy wschodnim narożniku terenu Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich "Kuter". Od punktu 26 granica skręca na południowy zachód pod kątem 105o i biegnie 93,35 m w linii prostej po północnej, zewnętrznej stronie ogrodzenia terenu Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich "Kuter" do punktu granicznego nr 27. Następnie granica skręca na południowy wschód pod kątem 268o i biegnie linią łamaną 1.400,49 m wzdłuż Nabrzeża Helskiego poprzez punkty graniczne nr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 i 63 do punktu granicznego nr 64, położonego przy północnym narożniku przyczółka mostowego na prawym brzegu rzeki Wieprzy. Dalej granica skręca na południowy zachód pod kątem 97o i biegnie 57,80 m przecinając w linii prostej rzekę Wieprzę poprzez punkt graniczny nr 65, położony przy przyczółku mostowym na lewym brzegu rzeki, do punktu granicznego nr 66, położonego po zewnętrznej stronie narożnika betonowego ogrodzenia. Od tego punktu granica skręca na południowy wschód pod kątem 274o i biegnie 8,05 m do punktu granicznego nr 67, położonego po zewnętrznej stronie narożnika betonowego ogrodzenia na zachodniej stronie ul. Portowej. Dalej granica skręca na południowy zachód pod kątem 91o i biegnie linią łamaną 123,27 m po zachodniej stronie ul. Portowej poprzez punkt graniczny nr 68 do punktu granicznego nr 69, położonego przy bramie wjazdowej do portu. Następnie granica skręca na południowy wschód pod kątem 260o i biegnie 45,95 m do punktu granicznego nr 70, położonego przy narożniku bramy, przez którą przechodzą tory kolejowe do portu; następnie granica skręca na południowy zachód pod kątem 93o i biegnie 105,12 m wzdłuż zewnętrznej strony betonowego ogrodzenia do punktu granicznego nr 71. Od punktu nr 71 granica skręca na północny zachód i biegnie 297,03 m wzdłuż zewnętrznej strony betonowego ogrodzenia poprzez punkty graniczne nr 72 i 73 do punktu granicznego nr 74; dalej granica skręca na północ pod kątem 139o i biegnie 97,05 m do punktu granicznego nr 75, położonego po północnej stronie terenu użytkowanego przez Państwowe Zakłady Zbożowe. Od punktu nr 75 granica skręca na północny zachód pod kątem 214o i biegnie 753,80 m po zachodniej stronie pól refulacyjnych poprzez punkty graniczne nr 76 i 77 do punktu granicznego nr 78, położonego na prawym brzegu rzeki Grabówki; dalej biegnie w tym samym kierunku 683,36 m przecinając w linii prostej rzekę Grabówkę poprzez punkt graniczny nr 79, położony na lewym brzegu tej rzeki, i poprzez punkty graniczne nr 80, 81 i 82 do punktu granicznego nr 83. Od tego punktu granica skręca na północny wschód pod kątem 118o i biegnie 69,35 m do punktu granicznego nr 84, położonego na północnej stronie ul. Wilków Morskich; dalej granica skręca na północny zachód pod kątem 270o i biegnie 39,70 m po zewnętrznej stronie betonowego ogrodzenia wzdłuż północnej strony ul. Wilków Morskich do punktu granicznego nr 85. Następnie granica skręca na północny wschód pod kątem 93o i biegnie 10,55 m do punktu granicznego nr 86. Od punktu nr 86 granica skręca na północny zachód pod kątem 256o i biegnie 62,55 m po zewnętrznej stronie betonowego ogrodzenia do punktu granicznego nr 87, dalej skręca na północ pod kątem 119o i biegnie 27,23 m do punktu granicznego nr 88. Następnie granica skręca na północny wschód pod kątem 150o i biegnie 93,36 m po zewnętrznej stronie betonowego ogrodzenia do punktu granicznego nr 89, położonego na południowej stronie ul. Zachodniej przy bramie wjazdowej do warsztatów portowych. Od punktu nr 89 granica skręca na północny zachód pod kątem 245o i biegnie 95,04 m linią łamaną wzdłuż zachodniej strony ul. Zachodniej poprzez punkty graniczne nr 90 i 91 do punktu granicznego nr 92, położonego przy narożniku mostu zwodzonego, po wschodniej stronie ul. Władysława IV; dalej granica biegnie w tym samym kierunku 20,70 m do punktu granicznego nr 93, położonego przy Kapitanacie Portu przy ul. Zachodniej, następnie skręca na południowy wschód pod kątem 314o i biegnie 11,10 m poprzez punkt graniczny nr 94 do punktu granicznego 95, położonego przy ogrodzeniu Kapitanatu Portu przy ul. Władysława IV. Od punktu nr 95 granica skręca na południowy zachód pod kątem 144o i biegnie 18,80 m wzdłuż zachodniej strony ul.Władysława IV do punktu granicznego nr 96, położonego przy narożniku zabudowań Kapitanatu Portu, następnie skręca na północny zachód pod kątem 90o i biegnie linią łamaną 26,77 m poprzez punkty graniczne nr 97 i 98 do punktu granicznego nr 99, położonego przy zachodnim narożniku zabudowań Kapitanatu Portu. Od punktu nr 99 granica skręca na północny wschód pod kątem 115o i biegnie 23,43 m linią prostą poprzez punkt graniczny nr 100 do punktu granicznego nr 1.
Wyłącza się z granic portu most zwodzony wraz z przyczółkami i dojazdami, znajdujący się na drodze państwowej na odcinku Darłowo-Darłówek.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.