Monitor Polski

M.P.1998.44.621

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
z dnia 3 grudnia 1998 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1998 r.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259 i z 1997 r. Nr 144, poz. 963), w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych, ustala się cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1998 r. w wysokości 1.900 zł.