Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1994 r.

Monitor Polski

M.P.1994.69.615

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 27 grudnia 1994 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1994 r.

Na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. Nr 59, poz. 268) zarządza się, co następuje:
W celu obliczenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, jako podstawy do obliczenia premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych, ustala się cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1994 r. w wysokości 8.100 tys. zł.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.