Upoważnienie Polskiego Touring Klubu do wydawania tryptyków samochodowych i motocyklowych. - M.P.1931.122.181 - OpenLEX

Upoważnienie Polskiego Touring Klubu do wydawania tryptyków samochodowych i motocyklowych.

Monitor Polski

M.P.1931.122.181

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1931 r.