Monitor Polski

M.P.2019.1047

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie upamiętnienia profesor Barbary Skargi w 100. rocznicę urodzin

W 2019 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin, a zarazem 10. rocznicę śmierci Barbary Skargi - wybitnej filozof, profesor Polskiej Akademii Nauk.
Barbara Skarga angażowała się w niepodległościową działalność Armii Krajowej, pełniąc w jej ramach różne funkcje, od łączniczki do kierownika łączności terenowej okręgu wileńskiego. Z tego powodu została aresztowana przez okupacyjne władze sowieckie, następnie skazana przez trybunał wojenny Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej na 10 lat łagru, wywieziona w głąb ZSRS, a po odbyciu kary - skierowana na wieczne zesłanie do Kazachstanu. Do Polski powróciła z końcem 1955 roku.

Barbara Skarga w swoich pracach łączyła zainteresowanie polskim i europejskim pozytywizmem z refleksją na temat etyki i powinności obywatelskich. Doświadczona przez totalitaryzmy XX wieku, przyjęła głęboko humanistyczną postawę milczącego bohaterstwa, odżegnując się jednocześnie od moralizatorstwa.

Jej prace, poświęcone historii filozofii, metafizyce i etyce, stanowią dziś kanon nowoczesnej europejskiej myśli filozoficznej. Za swoje dokonania została w 1995 roku uhonorowana Orderem Orła Białego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wielkim znaczeniu dorobku naukowego i filozoficznego Barbary Skargi, czci Jej pamięć.