Monitor Polski

M.P.2017.244

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie upamiętnienia ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci

W przypadającą w lutym 2017 roku 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd temu wielkiemu patriocie, żołnierzowi, duchownemu i działaczowi społecznemu.

Ks. Franciszek Blachnicki poświęcił całe swoje życie dobru ojczyzny. Walczył jako żołnierz w kampanii wrześniowej, działał w konspiracji, był osadzony w obozie koncentracyjnym, prześladowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Jego działalność społeczna oparta była na uniwersalnych wartościach, kształtowała postawy moralne narodu. Jako twórca Ruchu Światło-Życie wychowywał młodzież i dorosłych w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności.

Nad obchodami jubileuszu 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego honorowy patronat przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - doceniając zasługi ks. Franciszka Blachnickiego dla Narodu Polskiego oraz jego wkład w rozwój moralny wielu pokoleń - składa cześć jego pamięci.