Monitor Polski

M.P.2020.442

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2020 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie

W 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd jej ofiarom i bohaterom, poległym żołnierzom i ludności cywilnej.

Była to największa i najbardziej brutalna wojna w historii ludzkości. Do jej wybuchu doprowadziły dwa reżimy totalitarne: nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związek Sowiecki. Wyrazem ich mocarstwowych ambicji był podpisany 23 sierpnia 1939 r. pakt Ribbentrop-Mołotow, na podstawie którego Europę Środkową i Wschodnią podzielono na strefy okupacyjne.

Wojna przyniosła śmierć dziesiątkom milionów ludzi, tragedię Holocaustu, unicestwienie dorobku materialnego i kulturalnego całych narodów oraz eksterminację ich elit.

Choć w 1945 r. cały świat cieszył się z pokonania hitlerowskich Niemiec, koniec II wojny światowej nie przyniósł państwom Europy Środkowej i Wschodniej wolności, lecz nowe uzależnienie i komunistyczne zniewolenie. W istocie eliminacja skutków II wojny światowej możliwa była dopiero w momencie wycofania sił zbrojnych Związku Sowieckiego, a następnie Federacji Rosyjskiej z Europy Środkowej i Wschodniej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim Polakom, którzy stali się ofiarami II wojny światowej - żołnierzom, członkom ugrupowań partyzanckich, uczestnikom ruchu oporu, członkom Polskiego Państwa Podziemnego oraz ludności cywilnej. Mając na względzie pamięć o nich, a także dobro ich rodzin i całego państwa polskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że siła nie może się opłacać agresorowi, i dlatego niezałatwione do dziś, słuszne i zgodne z zasadą sprawiedliwości, roszczenia Polski i Polaków powinny być zaspokojone.

Jednocześnie, mając na uwadze ogrom ludzkiego cierpienia i straty materialne poniesione przez narody Europy Środkowej i Wschodniej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie sprzeciwia się próbom zakłamywania historii i oskarżania faktycznych ofiar o spowodowanie wybuchu wojny. Rewizjonizm historyczny i manipulowanie faktami stanowią brak szacunku dla pamięci ofiar, budzą również uzasadnione obawy przed kwestionowaniem ładu międzynarodowego opartego na prawie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kieruje wyrazy solidarności do państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym do państw bałtyckich, tj. Estonii, Litwy oraz Łotwy, których parlamenty wielokrotnie zabierały głos w sprawie manipulowania historią. Zwraca również uwagę na Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do przeciwstawienia się próbom rozmywania odpowiedzialności za dramat milionów obywateli Europy i świata. Jedynie pamięć o ofiarach reżimów totalitarnych i szacunek dla prawdy historycznej mogą być fundamentem pokoju w Europie.