Monitor Polski

M.P.2019.215

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy debiutu i 50. rocznicy śmierci Kazimierza Wierzyńskiego

W roku 2019 mija 100 lat od debiutu poetyckiego i 50 lat od śmierci jednego z największych poetów polskich XX wieku - Kazimierza Wierzyńskiego. Był on znany i ceniony w czasie dwudziestolecia międzywojennego jako współtwórca grupy artystycznej Skamander. Młodzieńcze tomy Kazimierza Wierzyńskiego współtworzące atmosferę niepodległej Ojczyzny były manifestacją żywotności, energii i entuzjazmu. W roku 1928 otrzymał złoty medal w konkursie literackim IX Olimpiady. W tomie "Wolność tragiczna" poeta oddał hołd wielkości postaci Józefa Piłsudskiego. Powojenna, emigracyjna twórczość Kazimierza Wierzyńskiego to dojrzały hymn na cześć Bożego ładu, wejrzenie w tragizm ludzki i cierpienie narodu.

Największe dokonania Kazimierza Wierzyńskiego zostały zawarte w blisko dwudziestu tomach wierszy. Był on przede wszystkim artystą słowa, jednak od najmłodszych lat za swój obowiązek uważał uczestniczyć także czynnie w walce o wolność ojczystego kraju. Już jako uczeń dołączył do organizacji konspiracyjnej, a w czasie I wojny światowej wstąpił do Legionu Wschodniego. Po ucieczce z niewoli rosyjskiej współtworzył Polską Organizację Wojskową w Kijowie. Podczas wojny z bolszewikami był oficerem polskiej armii i korespondentem wojennym.

W czasie II wojny światowej i w okresie komunistycznego zniewolenia organizował życie kulturalne na obczyźnie, odwiedzał polskich żołnierzy, a także za pośrednictwem Radia Wolna Europa docierał ze swymi wierszami i felietonami do rodaków w kraju. Znane są jego słowa, przywołane za Stefanem Żeromskim, że "gdyby nawet wszyscy opuścili żołnierza polskiego, nie zdradzi go polska poezja". W roku 1968 opublikował pamiętny tom wierszy "Czarny polonez", w którym zawarł najcięższe oskarżenie systemu komunistycznego i upomniał się o prawdę o zbrodni katyńskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając szczególne znaczenie dorobku artystycznego i ofiarnej służby Ojczyźnie, a także niezłomną wierność w podtrzymywaniu ducha suwerenności narodu polskiego, oddaje hołd Kazimierzowi Wierzyńskiemu w 100. rocznicę debiutu i 50. rocznicę Jego śmierci.