Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  7.

Pracownicy

7.1 Sekretariatem będzie kierować Dyrektor Sekretariatu, który będzie wybierany spośród wykwalifikowanych kandydatów, posiadających obywatelstwo jednego z Państw będących Stronami niniejszej Umowy. Dyrektor Sekretariatu będzie wyznaczany przez Strony Umowy zgodnie z zasadami ustalonymi w ustępie 3 załącznika nr 1 Zakres Wymagań i Obowiązków.

7.2 Dodatkowi pracownicy niezbędni dla skutecznej realizacji zadań Sekretariatu będą wyznaczani zgodnie z Zakresem Wymagań i Obowiązków oraz dostępnymi zasobami finansowymi.