Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  5.

Cele i funkcje Sekretariatu

5.1 Sekretariat stanowi organ roboczy NDPC, udzielający wsparcia administracyjnego, analitycznego i technicznego w pracach NDPC.

5.2 Szczegółowe cele i funkcje Sekretariatu zostały określone w Zakresie Wymagań i Obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.