Monitor Polski

M.P.2020.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2019 r.
Artykuł  4.

Podejmowanie decyzji

Wszelkie decyzje będą podejmowane w drodze porozumienia między Stronami niniejszej Umowy.