Umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.

Monitor Polski

M.P.1994.34.278

Akt indywidualny
Wersja od: 23 czerwca 1994 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 czerwca 1994 r.
o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 1993 r. Nr 38, poz. 172) oraz art. 71 Regulaminu Sejmu umarza postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej wobec:
-
Jana Krzysztofa Bieleckiego
-
Leszka Balcerowicza
-
Henryki Bochniarz
-
Waldemara Kuczyńskiego
-
Tadeusza Syryjczyka.