Monitor Polski

M.P.2015.768

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2015 r.

POROZUMIENIE
z dnia 25 czerwca 2015 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.2704.8.2014 / 4

Ambasada Ukrainy

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 roku, otwarcie drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów przeznaczonego dla międzynarodowego całodobowego ruchu osobowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz autobusami. Kontrola wymienionego ruchu granicznego odbywać się będzie w obiektach przejścia granicznego wybudowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Gabinet Ministrów Ukrainy zgody na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez nie ruchu, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 12 września 2014 roku.

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ukrainy

Nr 660/24-010-1935

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.2704.8.2014/4 z dnia 12 września 2014 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 roku, otwarcie drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynów przeznaczonego dla międzynarodowego całodobowego ruchu osobowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz autobusami. Kontrola wymienionego ruchu granicznego odbywać się będzie w obiektach przejścia granicznego wybudowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Gabinet Ministrów Ukrainy zgody na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez niego ruchu, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy ma zaszczyt poinformować o akceptacji przez Stronę Ukraińską wyżej wymienionej propozycji Strony Polskiej oraz potwierdzić, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.2704.8.2014/4 z dnia 12 września 2014 roku oraz niniejsza nota będąca odpowiedzią na nią stanowić będą Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu na ukraińsko - polskiej granicy państwowej drogowego przejścia granicznego Uhrynów - Dołhobyczów oraz określeniu rodzaju odbywającego się przez niego ruchu, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę Polską niniejszej noty - odpowiedzi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Kijów, dnia 5 czerwca 2015 roku