Udzielenie Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1979 r.

Monitor Polski

M.P.1980.16.73

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 1980 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 23 czerwca 1980 r.
w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1979 r.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej udziela Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1979 roku.