Udzielenie Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1977 r.

Monitor Polski

M.P.1978.25.85

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 1978 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 20 lipca 1978 r.
w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1977 r.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej udziela Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1977 r.