Udzielenie instytucjom kredytu długoterminowego zezwoleń na dokonywanie konwersji zaległości od pożyczek.

Monitor Polski

M.P.1933.241.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1933 r.