Udzielenie instytucjom kredytu długoterminowego zezwoleń na dokonywanie konwersji zaległości od pożyczek.

Monitor Polski

M.P.1933.123.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1933 r.