Rozdział 1 - Zasady ogólne. - Udzielanie pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1957 r.

I.

Zasady ogólne.

§  1.
Rozmiary pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego na poszczególne lata ustalone przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa określają plany kredytowe banków.
§  2.
Pomoc kredytowa Państwa powinna stanowić w zasadzie tylko uzupełnienie środków własnych kredytobiorców.
§  3.
Kredyt może być udzielony wyłącznie w razie zapewnienia jego spłaty przez kredytobiorców.
§  4.
Otrzymany kredyt powinien być zużyty przez kredytobiorcę zgodnie z przeznaczeniem.
§  5.
Pierwszeństwo w otrzymywaniu kredytów posiada ludność, której głównym źródłem utrzymania jest rolnictwo.