Uczczenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 675. rocznicy Zjazdu w Chęcinach.

Monitor Polski

M.P.2006.58.611

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie uczczenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 675. rocznicy Zjazdu w Chęcinach

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić 675. rocznicę Zjazdu w Chęcinach.

Władysław Łokietek przed bitwą pod Płowcami zwołał na dzień 14 czerwca 1331 roku do Chęcin najwyższych dostojników i urzędników państwowych na Zjazd. W historii uznawane jest to za jedno z najważniejszych wydarzeń początkujących przyszłe sejmy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zjazd odbył się na Zamku Królewskim w Chęcinach, który na przełomie XIII i XIV wieku był wysokiej rangi ośrodkiem politycznym i militarnym, a w okresie wojen z Krzyżakami jednym z miejsc koncentracji wojsk polskich.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie w sposób szczególny zwrócić uwagę na znaczenie XIV-wiecznych zjazdów możnowładców, rycerstwa małopolskiego i wielkopolskiego w kształtowaniu postaw obywatelskich oraz kultury parlamentarnej, której tradycja obejmuje 675 lat.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając dorobek parlamentaryzmu polskiego, zachowuje w swej wdzięczności pamięć i wysiłek wielu pokoleń patriotów w budowie podwalin tradycji sejmowej oraz dziedzictwa kulturowego i państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.