Monitor Polski

M.P.2017.263

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie uczczenia pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci

W dniu 17 marca 2017 roku przypada 100. rocznica śmierci Mariana Raciborskiego, wybitnego polskiego uczonego, ojca polskiej paleobotaniki, pioniera ruchu ochrony przyrody w Polsce.

Marian Raciborski urodził się w 1863 roku w Brzóstowej niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Od najmłodszych lat interesował się tematyką przyrodniczą. To sprawiło, że podjął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które następnie kontynuował m.in. w Bonn, Monachium i Tybindze. Po ich zakończeniu został adiunktem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1896-1900 Marian Raciborski przeprowadził pionierskie badania wyspy Jawy. Badania te przyniosły mu międzynarodowe uznanie i rozgłos. Dzięki swoim wybitnym osiągnięciom został najpierw kierownikiem katedry Akademii Rolniczej w Dublanach, a później kolejno profesorem botaniki Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektorem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mocno zaangażował się wówczas w działalność na rzecz ochrony przyrody w Polsce, w tym w ochronę wyodrębnionego przez siebie jako samodzielny gatunek modrzewia polskiego. Jego naukowy dorobek obejmuje około 300 publikacji.

Marian Raciborski był nie tylko wybitnym uczonym, ale i wielkim patriotą. Wychowany w rodzinie powstańca styczniowego, w roku 1914 poparł całym sercem działalność Józefa Piłsudskiego i czyn legionowy. Wolnej Ojczyzny nie doczekał. Zmarł 17 marca 1917 roku w Zakopanem.

W 100. rocznicę śmierci profesora Mariana Raciborskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspomina jego postać i czci pamięć o nim oraz wyraża uznanie dla jego dorobku naukowego i patriotycznej postawy.