Monitor Polski

M.P.2016.424

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie uczczenia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło III Powstanie Śląskie, na którego czele stanął Wojciech Korfanty - wybitny polityk i wielki orędownik przyłączenia Górnego Śląska do Państwa Polskiego.
Pomimo kilkuset lat odłączenia od Polski poczucie silnego związku Górnego Śląska z Macierzą nigdy nie wygasło. Dlatego nie da się zrozumieć historii Polski bez historii Śląska, bez powstań śląskich, szczególnie zaś bez III Powstania Śląskiego - zwycięskiego zrywu mieszkańców śląskiej ziemi.

Odbudowa II Rzeczypospolitej była procesem złożonym, a jednym z jej elementów był powrót części Górnego Śląska do Polski. Województwo śląskie, które powstało w efekcie zrywu ludu śląskiego, odegrało bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym II Rzeczypospolitej oraz odbudowie naszego kraju ze zniszczeń po II wojnie światowej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie złożyć hołd i wyrazić najwyższy szacunek oraz uznanie powstańcom śląskim. Wielki patriotyzm powstańców, umiłowanie ojczyzny oraz męstwo i heroiczne poświęcenie niech będą drogowskazem postępowania i wzorem życia dla obecnych i przyszłych pokoleń, a powstańcze czyny niech pozostaną wyrazem najwyższego patriotyzmu w wymiarze ogólnonarodowym i państwowotwórczym.