Monitor Polski

M.P.2017.639

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego

80. lat temu rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego i jego flagowej inwestycji - Stalowej Woli. Efektem tego wysiłku było stworzenie w ciągu 2,5 roku 110 tysięcy miejsc pracy w 51 nowych zakładach przemysłowych, zbudowanych na terenach dotąd cywilizacyjnie zacofanych.

Inicjatorem inwestycji był wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, który w latach 20. dał Polsce okno na świat w postaci portu w Gdyni, a już w następnej dekadzie, po latach światowego kryzysu, nakreślił i realizował plan uprzemysłowienia centralnej Polski, dbając o równowagę między inwestycjami zbrojeniowymi, cywilnymi i w infrastrukturę w myśl hasła: COP to uzbrojenie nie tylko militarne, ale i gospodarcze Polski.

Symbolem i kwintesencją tych dokonań jest zbudowanie od podstaw nowoczesnych Zakładów Południowych i miasta Stalowej Woli. W ciągu 26 miesięcy i 26 dni na piaszczystym, porośniętym sosnowym lasem terenie poprzecinanym rzeką San, drogą krajową i linią kolejową powstała huta stali jakościowych i fabryka armat oraz osiedle miejskie dla 4 tysięcy mieszkańców wyposażone w nowoczesne, komfortowe mieszkania, sklepy, szkoły i obiekty sportowe.

Takie tempo prac, idące w parze z perfekcyjną organizacją robót, wysoką jakością wykonania, zastosowaniem nowoczesnych technologii i gospodarnością w realizacji, było charakterystyczne dla wszystkich inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. U podłoża tych sukcesów leżały nie tylko wysoka fachowość kadry przemysłowej, lecz także jej zakorzenienie w wartościach takich jak uczciwość, odpowiedzialność, troska o wspólne dobro i patriotyzm przejawiający się w dumie z pracy wykonywanej dla niepodległej - po tak długiej niewoli - Ojczyzny.

Warto pamiętać, że w życiorysach zarówno wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, jak i wielu pracowników zakładów COP, chlubne karty stanowiły walki w Legionach o odzyskanie niepodległości i w wojnie z Sowietami - o jej obronę. W II Rzeczypospolitej żołnierze stawali się rzutkimi organizatorami, precyzyjnymi inżynierami, wynalazcami, oddanymi nauczycielami, solidnymi kupcami i rzetelnymi urzędnikami.

W 80. rocznicę rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek dla naszych przodków, którzy w trudnych i niepewnych czasach 20-lecia międzywojennego i podczas pierwszych lat niepodległości Polski dążyli do jej rozwoju gospodarczego.