Uczczenie 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka.

Monitor Polski

M.P.2021.716

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 sierpnia 2021 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka

18 lipca 2021 roku minęła 120. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka - premiera rządu RP na uchodźstwie, prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, powstańca wielkopolskiego, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej i żołnierza września 1939 roku.

Stanisław Mikołajczyk po klęsce w wojnie obronnej znalazł się na emigracji, gdzie był wiceprzewodniczącym Rady Narodowej, wicepremierem rządu RP na uchodźstwie w latach 1940-1943 oraz premierem rządu od lipca 1943 do listopada 1944 roku. W 1945 roku przystąpił do Tymczasowej Rady Jedności Narodowej i jako wicepremier i minister rolnictwa i reform rolnych stał się symbolem oporu wobec komunistów. Narastające represje wobec działaczy PSL i opozycji sprawiły, że po sfałszowanych wyborach z 1947 roku zagrożony aresztowaniem emigrował z Polski. Sejm PRL pozbawił Stanisława Mikołajczyka obywatelstwa polskiego.

Do śmierci pozostał aktywnym politykiem emigracyjnego PSL, prezesem Międzynarodowej Unii Chłopskiej, informującym o prześladowaniach i zbrodniach Polski Ludowej w Radiu Wolna Europa i podczas licznych międzynarodowych konferencji.

W książce "Polska zgwałcona", którą przetłumaczono na 7 języków, napisał z pełnym przekonaniem, że Polska będzie wolna i demokratyczna. Zmarł na obczyźnie, a jego prochy powróciły do Poznania w 2000 roku i zostały złożone na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć o Stanisławie Mikołajczyku, który walczył o demokratyczną Polskę, i składa mu hołd.