Monitor Polski

M.P.2018.1217

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 8 grudnia 1918 r. Dewizą uczelni stało się hasło "Deo et Patriae" - "Bogu i Ojczyźnie".

W ciągu swojej 100-letniej historii Katolicki Uniwersytet Lubelski stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą. W czasach PRL-u Katolicki Uniwersytet Lubelski był oazą wolności, będąc jedynym katolickim, prywatnym uniwersytetem od Łaby do Władywostoku. W gronie jego absolwentów i wykładowców znajdowało się wiele osób pełniących wysokie funkcje państwowe. Wykładowcami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego byli także kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia oraz kardynał Karol Wojtyła - późniejszy papież Jan Paweł II.

Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski to uczelnia otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, a studenci przygotowywani są do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny.

Doceniając dotychczasowe osiągnięcia uniwersytetu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierał Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dalszej realizacji jego misji służenia rozwojowi duchowemu i intelektualnemu narodu polskiego.