Monitor Polski

M.P.2020.432

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii

Mając na uwadze, że dokładnie 100 lat temu, 27 maja 1920 r., poseł świeżo powstałej II Rzeczypospolitej Ksawery Orłowski złożył listy uwierzytelniające na ręce ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Brazylii pana Epitácio da Silvy Pessoa, inicjując tym samym proces nawiązywania stosunków dyplomatycznych między obu państwami, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie podkreślić doniosłość tego wydarzenia.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zadowolenie, że owe 100 lat upłynęło pod znakiem konstruktywnej, przyjacielskiej współpracy, i liczy, że kolejne lata i dziesięciolecia będą stanowić okazję do umocnienia się tego trendu, również za sprawą lepszego poznawania się naszych społeczeństw.

W dobie ogólnoświatowej pandemii Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność z narodem brazylijskim, szczególnie tragicznie dotkniętym jej skutkami. Liczymy, że ludzka niezłomność i solidarność międzynarodowa pozwolą nam wszystkim uporać się z zagrożeniem i powrócić na ścieżkę stabilizacji i rozwoju.