Uczczenie 10. rocznicy śmierci Jerzego Grotowskiego.

Monitor Polski

M.P.2009.3.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci Jerzego Grotowskiego

W dniu 14 stycznia 2009 roku mija 10. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego, twórcy i założyciela przed 50 laty Teatru Laboratorium, reżysera, reformatora teatru i pedagoga. Dokonania i refleksje Jerzego Grotowskiego otworzyły przed współczesną sztuką sceniczną nowe horyzonty, wpływając na rozwój teatru światowego, a Jego oryginalne warsztaty ćwiczeń i treningów aktorskich stały się przedmiotem badań naukowych.
Jerzy Grotowski działaniami parateatralnymi poszerzał granice teatru, w którym podział na aktorów i widzów ulegał zatarciu, tworząc wspólny obszar spotkania. Realizując projekty artystyczne z międzynarodową, wielokulturową grupą uczestników, stał się jednym z prekursorów rozpoznających punkty przecięcia teatru i antropologii.

Uznając międzynarodowy wymiar twórczych dokonań Jerzego Grotowskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć.