Monitor Polski

M.P.1970.8.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 18 lutego 1970 r.
uchylające zarządzenia w sprawie umieszczania na fakturach producenta spółdzielczego adnotacji o zatwierdzonej cenie oraz w sprawie ustalenia receptur na pieczywo cukiernicze.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244), § 1 zarządzenia nr 251 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1957 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 98, poz. 570) i § 1 zarządzenia nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1960 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów dotyczących produkcji pieczywa (Monitor Polski Nr 94, poz. 419), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62 z późniejszymi zmianami), § 1 ust. 1 pkt 29 i § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 1959 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Drobnej Wytwórczości (Dz. U. Nr 57, poz. 343) zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się:
1) zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 18 marca 1953 r. w przedmiocie umieszczania na fakturach producenta spółdzielczego adnotacji o zatwierdzonej cenie (Monitor Polski Nr A-35, poz. 447),
2) zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 maja 1953 r. w sprawie ustalenia receptur na pieczywo cukiernicze (Monitor Polski Nr A-50, poz. 568), zmienione zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego nr 455 z dnia 1 grudnia 1956 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.