§ 1. - Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1989.15.111

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1989 r.
§  1.
Tracą moc uchwały
1)
nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 157 i z 1985 r. Nr 35, poz. 232),
2)
nr 134 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zawierania umów przez obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z jednostkami kierującymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 173 i z 1987 r. Nr 38, poz. 332).