Art. 7. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  7
a)
Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu ładunków między terytoriami Umawiających się Stron, nie podlegają systemowi kontyngentowania dla wjazdu i wyjazdu.
b)
Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają systemowi kontyngentowania.
c)
Roczne kontyngenty zezwoleń będą ustalane przez Komisję Mieszaną przewidzianą w artykule 17 niniejszej umowy lub w drodze wymiany korespondencji między właściwymi władzami Umawiających się Stron.
d)
Zezwolenie będzie uprawniać przewoźnika jednej z Umawiających się Stron do wykonania przejazdu w tranzycie przez terytorium drugiej Strony i będzie ważne na podróż tam i z powrotem.