Art. 18. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  18

Właściwe władze Umawiających się Stron podejmą starania o udzielanie, w trybie przyspieszonym, kierowcom i personelowi wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe, wiz wielokrotnych i długoterminowych.