Art. 17. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  17
1. 
Właściwe władze Umawiających się Stron ustalają w Protokole wykonawczym sposoby dotyczące wykonywania niniejszej umowy.
2. 
Właściwe władze Umawiających się Stron utworzą Komisję Mieszaną w celu zapewnienia wykonywania niniejszej umowy.
3.  
Komisja Mieszana zbiera się w razie potrzeby na żądanie właściwych władz jednej z Umawiających się Stron, na przemian, na terytorium każdej z Umawiających się Stron.