Art. 11. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  11 3
a)
Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron, w stanie próżnym lub ładownym i używane do przewozu ładunków między obydwoma krajami oraz do lub z krajów trzecich, nie podlegają podatkom, opłatom i innym obciążeniom.
b)
Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy w stanie próżnym lub ładownym, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu ładunków w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają podatkom, opłatom i innym obciążeniom przewidzianym przez prawodawstwo wewnętrzne tej drugiej Strony.

Właściwe władze Umawiających się Stron mogą zastosować całkowite lub częściowe zwolnienie od tych podatków, opłat i innych obciążeń.

c)
Wszystkie rodzaje przewozów podróżnych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium jednej z Umawiających się Stron nie podlegają żadnym podatkom, opłatom lub obciążeniom na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
3 Art. 11 zmieniony przez art. 3 umowy z dnia 19 lipca 1994 r. (M.P.03.40.583) zmieniającej nin. umowę z dniem 7 maja 2003 r.