Art. 10. - Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

Monitor Polski

M.P.2003.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2003 r.
Artykuł  10 2
a)
Wjazd pojazdu w stanie próżnym, zarejestrowanego w jednej z Umawiających się Stron, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu zabrania ładunków z przeznaczeniem do kraju rejestracji lub do kraju trzeciego wymaga zezwolenia specjalnego. Obie Umawiające się Strony zgodziły się rozpatrywać w duchu życzliwości i w trybie przyśpieszonym wnioski składane w sprawie takich zezwoleń specjalnych.
b)
Pojazdy drogowe zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron mogą wykonywać przewozy między terytorium drugiej Umawiającej się Strony a terytorium kraju trzeciego, pod warunkiem wjazdu z ładunkiem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, lub odwrotnie między terytorium kraju trzeciego a terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Wykonywanie tych przewozów wymaga specjalnego zezwolenia wydanego przez właściwe władze Umawiających się Stron. Druki zezwoleń będą wymieniane in blanco między właściwymi władzami Umawiających się Stron. Wzory oraz ilość tych zezwoleń będą ustalane zgodnie z postanowieniami artykułu 7 litera c) niniejszej umowy.
2 Art. 10 zmieniony przez art. 2 umowy z dnia 19 lipca 1994 r. (M.P.03.40.583) zmieniającej nin. umowę z dniem 7 maja 2003 r.