Monitor Polski

M.P.1959.70.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1959 r.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.