§ 3. - Tryb dokonywania uproszczonych rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.38.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1957 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.