Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne. - M.P.2004.18.326 - OpenLEX

Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Monitor Polski

M.P.2004.18.326

Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił podać do publicznej wiadomości, co następuje:
1.
Jerzy Adamczyk, syn Jana, urodzony 22 kwietnia 1934 r. w Częstochowie, zamieszkały w Grójcu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa - Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - od dnia 1 września 1956 r. do dnia 10 listopada 1956 r. w charakterze funkcjonariusza.
2.
Tadeusz Adamski, syn Michała, urodzony 16 lipca 1925 r. w Kuśniu, zamieszkały w Sieradzu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa - Służbie Więziennej - od dnia 1 kwietnia 1947 r. do dnia 21 września 1947 r. w charakterze strażnika w więzieniu w Sieradzu.
3.
Barbara Błachowska, córka Józefa, urodzona 5 grudnia 1924 r. w Łowiczu, zamieszkała w Warszawie, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa - Powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu i Radomsku - od dnia 16 kwietnia 1945 r. do sierpnia 1949 r. w charakterze maszynistki-sekretarki.
4.
Arkadiusz Gajkowski, syn Stanisława, urodzony 22 marca 1934 r. w Ząbkowicach, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.
5.
Krystyna Janicka-Fularczyk, córka Bernarda, urodzona 13 września 1930 r. w Gniewie, zamieszkała w Gdyni, oświadczyła, że była świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.
6.
Zenobia Jankowiak, córka Jana, urodzona 11 czerwca 1930 r. w Zamościu, zamieszkała w Złotoryi, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa - Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu - od dnia 1 września 1955 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. w charakterze radcy prawnego.
7.
Anna Krasnopolska, córka Jana, urodzona 25 kwietnia 1926 r. w Ciechanowie, zamieszkała w Gdańsku, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa - Milicji Obywatelskiej - od dnia 4 kwietnia 1945 do dnia 3 listopada 1945 r. w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy MO dla m.st. Warszawy.
8.
Marian Michalak, syn Leona, urodzony 8 czerwca 1924 r. w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa - Milicji Obywatelskiej - od dnia 23 stycznia 1945 r. do dnia 30 kwietnia 1947 r. w charakterze funkcjonariusza.
9.
Zdzisława Piotrowska, córka Franciszka, urodzona 26 stycznia 1925 r. w Aleksandrowie Kujawskim, zamieszkała w Toruniu, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa - Milicji Obywatelskiej - od marca 1945 r. do listopada 1948 r. w charakterze maszynistki w Komendzie Miasta MO w Toruniu.
10.
Wiesław Piotrowski, syn Władysława, urodzony 12 marca 1942 r. w Bochni, zamieszkały w Bochni, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa - Służbie Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - od dnia 1 sierpnia 1966 r. do dnia 15 lutego 1968 r. w charakterze inspektora śledczego Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.
11.
Bolesław Pluta, syn Józefa, urodzony 21 lutego 1917 r. w Wodzicznej, zamieszkały w Gdyni, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa - Milicji Obywatelskiej - od czerwca 1945 r. do listopada 1946 r. w charakterze zastępcy komendanta Posterunku nr 2 MO w Lęborku.
12.
Helena Sanecka, córka Franciszka, urodzona 20 października 1922 r. w Długokątach, zamieszkała w Warszawie, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa - Powiatowym oraz Miejskim Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego w Pruszkowie - od dnia 2 marca 1945 r. do dnia 15 grudnia 1945 r. w charakterze maszynistki, biuralistki i buchaltera.
13.
Bolesław Siemieniak, syn Tomasza, urodzony 26 października 1911 r. w Tryńczy, zamieszkały w Tryńczy, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa - Milicji Obywatelskiej - od 1944 r. do marca 1946 r. w charakterze zastępcy komendanta Posterunku MO w Tryńczy.
14.
Edward Stefańczyk, syn Franciszka, urodzony 20 listopada 1925 r. w Ostoi, zamieszkały w Radomsku, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.
15.
Stanisław Szczepański, syn Jana, urodzony 22 sierpnia 1925 r. we Wroczynach, zamieszkały w Mrągowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa - Milicji Obywatelskiej - od dnia 15 lipca 1945 r. do dnia 3 marca 1947 r. w charakterze wartownika i dyżurnego Komendy Miejskiej MO w Olsztynie oraz zastępcy komendanta Posterunku MO w Suszu.
16.
Lucyna Śnichota, córka Adama, urodzona 31 marca 1935 r. w Wołowem, zamieszkała w Słupsku, oświadczyła, że pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa - Służbie Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - od dnia 1 października 1960 r. do dnia 31 sierpnia 1961 r. w charakterze funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu.