Treść oświadczeń Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Monitor Polski

M.P.1998.6.140

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU
z dnia 18 lutego 1998 r.
o treści oświadczeń Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
Marek Henryk Safjan - Prezes Trybunału Konstytucyjnego, syn Zbigniewa, urodzony 28 sierpnia 1949 r., zamieszkały w Warszawie,

Teresa Dębowska-Romanowska - sędzia Trybunału Konstytucyjnego, córka Antoniego, urodzona 31 października 1941 r., zamieszkała w Łodzi,

Wiesław Johann - sędzia Trybunału Konstytucyjnego, syn Zbigniewa, urodzony 9 września 1939 r., zamieszkały w Warszawie,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sędzia Trybunału Konstytucyjnego, córka Waleriana, urodzona 26 sierpnia 1927 r., zamieszkała w Łodzi,

Andrzej Mączyński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego, syn Tadeusza, urodzony 3 lipca 1945 r., zamieszkały w Krakowie,

Marian Zdyb - sędzia Trybunału Konstytucyjnego, syn Zygmunta, urodzony 8 grudnia 1951 r., zamieszkały w Lublinie,

oświadczyli, że

nie pracowali, nie pełnili służby ani nie byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.