Treść oświadczeń członków Rady Polityki Pieniężnej.

Monitor Polski

M.P.1998.6.139

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU
z dnia 10 lutego 1998 r.
o treści oświadczeń członków Rady Polityki Pieniężnej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
Marek Dąbrowski - członek Rady Polityki Pieniężnej, syn Pawła, urodzony 13 kwietnia 1951 r., zamieszkały w Warszawie,

Jerzy Pruski - członek Rady Polityki Pieniężnej, syn Aleksandra, urodzony 15 marca 1959 r., zamieszkały w Łodzi,

Janusz Krzyżewski - członek Rady Polityki Pieniężnej, syn Władysława, urodzony 19 kwietnia 1938 r., zamieszkały w Warszawie,

oświadczyli, że

nie pracowali, nie pełnili służby ani nie byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.