§ 8. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 8. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  8.
1.
Banki spółdzielcze prowadzą obsługę kasową budżetów gminnych rad narodowych (rad narodowych miasta i gminy) oraz jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetami gminnych rad narodowych (rad narodowych miasta i gminy), jak również mogą prowadzić obsługę kasową budżetów rad narodowych miast, w których nie ma oddziału NBP.
2.
Banki spółdzielcze mogą również prowadzić obsługę rozliczeniową jednostek, o których mowa w ust. 1, i prowadzić dla tych jednostek rachunki bankowe główne lub pomocnicze.
3.
Zasady wykonywania obsługi kasowej i rozliczeniowej określają odrębne przepisy.