§ 7. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 7. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  7.
1.
Bank spółdzielczy może prowadzić rachunki pomocnicze dla jednostki gospodarki uspołecznionej za zgodą banku, w którym otwarty jest rachunek główny danej jednostki.
2.
Bank spółdzielczy otwiera rachunki specjalne dla jednostek gospodarki uspołecznionej mających w danym banku spółdzielczym rachunek główny, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek wydzielenia środków pieniężnych lub rozliczeń na odrębnych rachunkach bankowych.