§ 14. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 14. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  14.
Jeżeli stosownie do przepisów niniejszego zarządzenia lub przepisów szczególnych kredyt może być udzielony przez NBP lub bank spółdzielczy, prawo wyboru przysługuje osobie (jednostce) ubiegającej się o udzielenie kredytu, z tym że z kredytu nie można korzystać jednocześnie w NBP i banku spółdzielczym.