Monitor Polski

M.P.1983.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1984 r.
§  10. Udzielony kredyt nie podlega oprocentowaniu, z wyjątkiem wypadków określonych w rozporządzeniu, gdy staje się natychmiast wymagalny i podlega spłacie.