§ 2. - Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.

Monitor Polski

M.P.1988.9.83 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  2.
1.
Wpływami w walutach wymienialnych w rozumieniu uchwały są:
1)
wpływy dewiz i gotówki w walutach wymienialnych do polskiego banku dewizowego w kraju i za granicą,
2)
należności kredytowe od kontrahentów zagranicznych z tytułu sprzedaży towarów i usług w walutach wymienialnych, uznane za właściwie zabezpieczone i zdyskontowane przez polski bank dewizowy.
2.
Wpływami w clearingu w rozumieniu uchwały są:
1)
wpływ w rozliczeniach clearingowych z państwami zaliczonymi do II obszaru płatniczego,
2)
realizacja należności w innej formie niż wpływ w clearingu uznana przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą za równorzędną dla wpływów walut clearingowych.