§ 3. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  3.
Przy ustalaniu produkcji sprzedanej netto nie uwzględnia się w wielkościach "S" i "M" wartości wyrobów (półfabrykatów), robót i usług oraz związanych z ich wytworzeniem kosztów materialnych:
1)
dotyczących sprzedaży dokonywanej wewnątrz przedsiębiorstw (np. wielozakładowych, kombinatów) w ramach ich działalności eksploatacyjnej,
2)
wykonanych przez zespoły gospodarcze, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek (Dz. U. Nr 68, poz. 302),
3) 3
dotyczących budownictwa i usług eksportowych wykonanych poza granicami kraju.
3 § 3 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 sierpnia 1984 r. (M.P.84.23.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.