§ 12. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  12.
Ruch urządzeń napędowych należy wstrzymać w razie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiających normalną eksploatację, a w szczególności w razie:
1)
trwałego przeciążenia urządzeń lub nadmiernego nagrzewania się elementów urządzenia,
2)
pojawienia się dymu, ognia lub zapachu spalonej izolacji,
3)
nadmiernych drgań,
4)
uszkodzenia urządzenia napędzanego,
5)
zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych lub objawów świadczących o wewnętrznych uszkodzeniach,
6)
nadmiernego poziomu hałasu.