§ 5. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  5.
Stosowanie urządzeń spawalniczych służących do osłony łuku gazu jest dopuszczalne tylko w razie zapewnienia, że stężenie gazu w pomieszczeniu, w którym odbywa się spawanie, nie przekroczy wartości dopuszczalnych i gaz nie będzie przenikał do innych pomieszczeń.