§ 10. - Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1960.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1960 r.
§  10.
W razie potrzeby dokonania zmian w świadectwie zdolności żeglugowej armator składa właściwemu rejonowi dróg wodnych odpowiednio udokumentowany wniosek wraz ze świadectwem zdolności żeglugowej.